BDSwiss

Otevřenou opci můžete upravovat třemi možnými způsoby – toto platí pouze pro opce patřící do jedné z následujících kategorií:

Binární opce (klasické)
Pairs (Páry)
Long-Term (Dlouhodobé opce)
60 Seconds (60 vteřin)

V přehledu svých otevřených pozic vidíte u těchto opcí následující možnosti úprav:

1. Prodat

Ikona „Prodat“ umožňuje prodat otevřenou opci ještě před expirací. U klasické varianty a párů máte tuto možnost až do 15 minut před řádnou expirací opce , u opcí typu 60 Seconds pak kdykoli před expirací opce.

Kliknutím na tlačítko Prodat se vaše otevřená pozice automaticky prodá. Platforma vám nabídne cenu, za kterou můžete svou otevřenou pozici prodat. V tom okamžiku máte 3 vteřiny na rozhodnutí, zda cenu akceptujete a opci skutečně prodáte. Pokud během 3 vteřin nabízenou cenu nepřijmete, nabídka se zruší a vaše pozice zůstane otevřená.

Upozorňujeme vás, že bude-li aktuální cena aktiva příliš vzdálena od vstupní ceny, nemusí vám platforma žádnou cenu za odprodej pozice nabídnout. Pro některá podkladová aktiva nemusí být funkce prodeje k dispozici.

2. Double Up

Funkce Double Up otevře na aktuální ceně novou pozici se stejnými parametry, jaké má vaše stávající pozice, tzn. koupí call nebo put opci na stejné podkladové aktivum a se stejným časem expirace. Na vaši původní opci to nemá žádný vliv, prostě otevíráte další pozici.

Upozorňujeme vás, že tato funkce je k dispozici pouze pro klasické binární opce, páry a (některé) dlouhodobé opce až nelze ji využít těsně před expirací opce.

3. Rollover

Funkce Rollover posune vypršení platnosti otevřené opce na další dostupný termín expirace. Získáte tím další čas, ve kterém se vaše investice může pohnout v požadovaném směru.

Funkce Rollover je dostupná pouze za určitých podmínek::

Vaše opce musí být v otevřené ztrátě, tzn. aktuální tržní cena pro vás znamená ztrátu a zobrazuje se proto červeně.
Zvolený čas expirace nesmí být konec aktuálního obchodního dne, neboť v takovém případě by pro daný den nebyla žádná další opce k dispozici.
Do vypršení platnosti opce musí zbývat více než 15 minut.

Při Rollover se vaše původní investice navýší o 30 %. Pokud jste otevřeli opci za 25,00 €, zvýší se při Rollover hodnota vaší investice na 32,50 €. Payout se však nezmění. A konečně, Rollover můžete u každé otevřené opce provést pouze jednou.

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika. Vyjádření k rizikům