BDSwiss

Možná jste si všimli, že na našich dvou platformách pro binární opce (BDSwiss Binary) a CFD (BDSwiss Forex) jsou některá podkladová aktiva s různými cenami. V závislosti na podkladovém aktivu jsou různé důvody, proč se toto děje.

1. Spread versus cena Middle

V BDSwiss Forex jsou vždy stanoveny dvě ceny. Cena Buy je cena, za kterou kupujete CFD a cena Sell je cena, za kterou prodáváte CFD. Rozdíl mezi těmito dvěma cenami se nazývá spread. Binární opce se však otevírají a oceňují na bázi jedné ceny. Tato cena se nazývá cena middle a je průměrem cen Buy a Sell podkladového aktiva.
__Toto platí zejména pro všechny měnové páry, komodity a akcie!__

2. Trhy spot versus trhy Future

Zejména u indexů mohou často vzniknout výrazné odchylky, pokud neporovnáváte vůči sobě správné ceny. Například ceny za indexy na BDSwiss Forex vycházejí z odpovídajícího trhu futures, zatímco u binárních opcí BDSwiss musí být trh futures explicitně vybrán.
Indexy reprezentují určitý derivát, ve kterém je cena middle mnohem méně kolísavá než ceny Buy a Sell. Z tohoto důvodu ceny pro indexy s binárními opcemi vycházejí z ceny Sell.

__Pokud porovnáváte ceny, snažte se prosím, abyste na obou obchodních platformách sledovali stejné podkladové aktivum se stejným měsícem exspirace!__

3. Zaokrouhlování nahoru nebo dolů

Podle stanovených bodů bude cena CFD zaokrouhlena nahoru nebo dolů. Například současná cena future DAX je kótovaná jako 9673.75 na BDSwiss Binary a 9674 na BDSwiss Forex.
__Toto způsobuje malé cenové rozdíly pro CFDs!__

4. Měsíc exspirace není stejný jako měsíc kontraktu.

S BDSwiss Binary jsou mnohá podkladová aktiva kótována se zkratkou pro příslušný měsíc. Tato zkratka se vždy týká měsíce kontraktu a nikoliv jeho exspirace. A proto například kontrakt WTI_Duben 2016 může exspirovat dne 18.3.2016, zatímco kontrakt Dax Future Březen 2016 exspiruje dne 31.3.2016.
__Věnujte zvláštní pozornost u komodit a indexů, pokud se kontrakt týká měsíce exspirace nebo měsíce kontraktu!__

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika.