BDSwiss

GENERAL RISK DISCLOSURE STATEMENT

General Risk Disclosure BDSMarkets

Upozornění na rizika: Obchodování binárních opcí a CFD je značně spekulativní činnost, která v sobě nese vysokou míru rizika.