BDSwiss

Co je to CFD?

Co to znamená?

CFD je zkratkou pro „Contract For Difference“, neboli „kontrakt na vyrovnání rozdílu“.

CFD vám umožňuje obchodovat téměř s každým podkladovým aktivem, včetně těch, u nichž se přímé obchodování považuje za obtížné nebo téměř nemožné.

Například akciový index obsahuje velké množství různých akcií, pro jejichž obchodování byste za jiných okolností potřebovali obrovský kapitál. S CFD můžete využívat veškeré výhody obchodování celého indexu a nemusíte přitom investovat velké množství kapitálu, ani svou pozici neustále upravovat.

Zisk či ztráta se počítají z rozdílu mezi cenami podkladového aktiva při otevření a uzavření pozice.

Čím více se podkladové aktivum pohne ve směru, který jste očekávali, tím vyšší je váš zisk.

Jak to funguje?

CFD je produkt využívá finanční páku, což znamená, že zaplatíte pouze tzv. marži (zajištění), která odpovídá zlomku skutečné hodnoty pozice.

Díky finanční páce máte možnost obchodovat s malým kapitálem obrovské finanční objemy. Díky tomu i malé cenové pohyby pro vás mohou znamenat vysoké zisky. Je však třeba mít na paměti, že to samé platí i pro možné ztráty.

Při otevíraní CFD pozice se rozhodujete, zda budete investovat do poklesu či vzrůstu cen podkladového aktiva.

Jakmile uzavřete pozici na CFD, vypočte se příslušný cenový rozdíl, tzn. rozdíl mezi otevírací a uzavírací cenou.

Tento rozdíl se vynásobí objemem (velikostí) pozice a výsledná částka pak představuje váš zisk či ztrátu – podle toho, zda jste předpokládali jestli cena bude klesat či stoupat.

S výjimkou komoditních futures nemají CFD žádné obecně dané časy vypršení platnosti.

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika.