BDSwiss

Pada pasaran kewangan, sentiasa terdapat dua harga bagi setiap produk dan begitu juga bagi setiap aset pendasar. Pertama, harga seseorang sanggup bayar (biasanya dikenali sebagai Harga Bida) dan kedua, harga seseorang sanggup jual (biasanya dikenali sebagai Harga Tawar).

Di platform dagangan kami, kedua-dua harga ini dipaparkan di bawah carta harga semasa bagi aset pendasar.

Harga buka dan tutup yang berkaitan bagi pasangan mata wang, komoditi dan saham dikira menggunakan formula berikut dan data seperti yang diberikan oleh Leverate.

harga buka atau tutup=(Harga Tawar + Harga Bida) / 2

Harga Bida: Harga terakhir yang diketahui bagi pembukaan atau penutupan opsyen, yang mana menurut Leverate, aset pendasar boleh dijual.

Harga Tawar: Harga terakhir yang diketahui bagi pembukaan atau penutupan opsyen, yang mana menurut Leverate, aset pendasar boleh dibeli.

Suatu indeks tidak boleh didagangkan secara terus oleh pemain pasaran kerana terdiri daripada beberapa aset pendasar. Harga masuk dan keluar di sini, apabila membuka atau menutup suatu opsyen, dikira berdasarkan harga aset pendasar individu yang termasuk dalam indeks.

BDSwiss telah memudahkan cara perbezaan antara harga Bida dan Tawar dipaparkan, supaya harga pertengahan dipaparkan di platform kami. Harga ini dikira menggunakan formula berikut:

Harga Pertengahan = (Harga Bida + Harga Tawar) / 2

Kes Khas: Opsyen Satu Sentuhan

Opsyen Satu Sentuhan dengan kematangan mingguan hanya boleh dibuka di luar waktu dagangan biasa dan juga pada hujung minggu, bermula pada hari Sabtu pada pukul 13:00 (GMT+1) hingga hari Ahad pada pukul 21:00 (GMT+1).

Dengan Opsyen Satu Sentuhan, harga aset pendasar diukur setiap hari pada pukul 17:00 (GMT+1) dan dibandingkan dengan harga sasaran bagi Opsyen Satu Sentuhan yang sepadan. Jika harga sasaran dicapai, opsyen tamat tempoh pada akhir minggu dan pedagang menerima bayaran yang dipersetujui. Jika harga sasaran tidak dicapai, opsyen tamat tempoh dengan kerugian modal yang dilaburkan.

Terma dan syarat Satu Sentuhan ialah tambahan kepada terma dan syarat BDSwiss yang sedia ada seperti yang tertulis di laman web kami dan tidak menjejaskan atau menggantikannya dengan apa-apa jua cara.

Formula untuk mengira harga sebenar Opsyen Satu Sentuhan adalah seperti berikut:

Harga Sebenar = (Harga Tawar + Harga Bida) / 2

Amaran Risiko: Dagangan dalam Forex/CFD dan Terbitan Lain amat berspekulasi dan mempunyai tahap risiko yang tinggi.