BDSwiss

Di sini anda akan menemui senarai semasa aset pendasar yang tersedia untuk dagangan CFD. Bagi setiap aset pendasar, anda akan menemui spread berkaitan yang biasa, rollover untuk kedudukan singkat dan panjang, serta keperluan margin. Selain itu, waktu dagangan yang berkaitan bagi setiap aset disenaraikan.

Sila ambil perhatian bahawa hanya spread yang disenaraikan yang sepadan dengan jenis akaun pilihan anda (Asas atau Black) akan digunakan.

Pilih jenis akaun

  • BDSwiss Basic
  • BDSwiss Black

Pilih kelas aset

Pilih Negara

  • US
  • UK
  • France
  • Germany
  • Netherlands
  • Spain
  • Switzerland

 

 

Amaran Risiko: Dagangan dalam Forex/CFD dan Terbitan Lain amat berspekulasi dan mempunyai tahap risiko yang tinggi.