BDSwiss

Bon Perbendaharaan/perbendaharaan ialah kewajipan hutang dengan tarikh matang yang berbeza. Nilai aset pendasar bergantung pada masa baki sehingga matang, saiz kupon dan kadar faedah semasa di negara yang mengeluarkannya.

Amaran Risiko: Dagangan dalam Forex/CFD dan Terbitan Lain amat berspekulasi dan mempunyai tahap risiko yang tinggi. Pendedahan Risiko Umum