BDSwiss

En binæropsjon er en finansiell derivat som kan referere til ulike underliggende aktiva. I motsetning til de fleste andre finansielle produkter, så er dine potensielle fortjenester eller tap, med binæropsjoner, kjent før åpning av din posisjon.
Hvordan fungerer det?

Som navnet antyder så er det bare to mulige utfall når man trader med binæropsjoner. Enten har du forutsett prisbevegelsen riktig, og du vil motta din investering pluss avtalt betaling, eller din prediksjon var feil og din opsjon utløper, og du ender med å tape investeringen din. For en mer nærmere forklaring kan du se et detaljert eksempel HER.

Med binæropsjoner kan du investere i om prisen på det underliggende aktivum enten stiger eller faller. BDSwiss har delt de tilgjengelige underliggende aktiva inn i fire kategorier: valutapar, råvarer, indeks og aksjer.

Binæropsjoner med BDSwiss

Som kunde av BDSwiss kan du nyte en stor samling av mer enn 250 underliggende aktiva og få muligheten til å investere i prisbevegelsene til de mest populære underliggende aktiva. Bortsett fra den «klassiske» binæropsjonen, tilbyr BDSwiss også andre formater slik at du kan tilpasse din ønskede handel i henhold til dine preferanser. Du kan se en detaljert beskrivelse av hvordan våre forskjellige formater fungerer HER.

Vennligst merk at binæropsjoner representerer en finansiell derivat til et bestemt underliggende aktivum, og at dette ikke på noen måte leder til fullmakt til å faktisk kjøpe eller selge det underliggende aktivum.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt. Generelle ansvarsfraskrivelse