BDSwiss

Hva er en «60-sekunder opsjon»?

Med disse opsjonene har du mulighet til å selv velge utløpstiden. Den minste perioden er 60 sekunder. Du kan også velge en 90-, 120-, 180- eller 300-sekunders opsjon.

Hvordan trade en «60-sekunder opsjon»?

Velg først et underliggende aktivum, den nåværende prisen vil du finne på vår plattform.

binary-60-second-options-2

1. Utløpstid

Med våre “60-sekunder”-trades har du muligheten til å åpne en opsjon når som helst når markedet for det underliggende aktivum er åpent. I motsetning til andre type binæropsjoner så er det ingen faste utløpstider. Når du har fullført handelen vil den valgte tiden begynne å løpe.

2. Investeringsbeløp

Du kan selv velge det beløpet som passer best for deg fra en forhåndsdefinert liste. For disse kortsiktige handlene så er investeringer fra €1.00 to €750.00 mulig.

3. Kjøps- eller salgsopsjon (Call or Put)

Du må selv finne ut om du tror at prisen for det underliggende aktivum vil bli høyere eller lavere ved utløpstiden enn den er akkurat nå. Med en kjøpsopsjon (Call) forventer du at prisen vil øke, og med en salgsopsjon (Put) forventer du at prisen vil falle.

Du har fastsatt alle faktorene og kan nå fullføre din «60-sekunder»-opsjon handel.

Hvordan avgjøres utfallet

På din valgte utløpstid vil det automatisk bli sjekket om din forutsigelse var riktig. Prisen ved utløpstiden vil bli tatt og sammenlignet med prisen på aktivum da opsjonen ble åpnet.

En riktig forutsigelse fører til at beløpet du investerte, pluss avkastningen, vil bli lagt til i din saldo. En feil forutsigelse vil føre til tap av beløpet du investerte. Om åpnings- og utløpsprisene skulle være de samme vil din investering bli refundert.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.