BDSwiss

Hva er en “langsiktig opsjon”?

I grunn er det å trade langsiktige opsjoner omtrent det samme som å trade «klassiske» binæropsjoner. Forskjellen er at med langsiktige opsjoner så varer utløpstiden mye lengre; den utløpstiden kan være på slutten av den gjeldende børsdagen, eller den kan forlenges ut til slutten av måneden eller enda lenger.

Hvordan trade en «langsiktig opsjon»?

binary-long-term-options-1

1. Utløpstid

Etter at du har valgt ditt ønskede underliggende aktivum kan du velge din ønskede utløpstid fra en forhåndsdefinert liste. I motsetning til «klassiske» binæropsjoner kan du gi prisen mer tid for å utvikle seg i din retning.

2. Investeringsbeløp

Skriv inn beløpet du er villig til å investere.

3. Call eller Put

Bestem deg for om du tror at prisene på de valgte underliggende aktivum vil være høyere eller lavere ved utløpstiden enn det de er nå. Med en kjøpsopsjon (Call) forventer du at prisen vil øke, og med en salgsopsjon (Put) forventer du at prisen vil falle.

Du har bestemt alle faktorene og kan nå fullføre din binæropsjon handel.

Hvordan blir utfallet avgjort?

På din valgte utløpstid vil det automatisk bli sjekket om din prediksjon var riktig. Prisen ved utløpstiden vil bli sammenlignet med prisen på verdipapiret når opsjonen ble åpnet.

En riktig prediksjon fører til refusjon av din investering pluss den avtale utbetalingen. En feil prediksjon fører til tap av investeringen. I tilfelle åpnings- og utløpsprisene er identiske så vil din investering bli refundert.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt. Generelle ansvarsfraskrivelse