BDSwiss

Det kan hende at du har lagt merke til at på våre to tradingplattformer for binæropsjoner (BDSwiss Binary) og CFDer (BDSwiss Forex) så finnes det noen underliggende aktiva med forskjellige priser. Avhengig av det underliggende aktivum så er det forskjellige grunner til at dette kan oppstå.

1. Spread vs. Middelpris

I BDSwiss Forex blir du alltid vist to priser. Kjøpeprisen (Buy) er den prisen du kan kjøpe en CFD for, og selgeprisen (Sell) er prisen du kan selge en CFD for. Forskjellen mellom de to prisene blir kalt spread. Men binæropsjoner blir åpnet og vurdert på grunnlag av én enkelt pris. Denne prisen blir kalt middelprisen, og er gjennomsnittet til Buy og Sell prisene til det underliggende aktivum.

__Dette er særlig viktig for alle valutapar, råvarer og aksjer!__

2. Spot markets vs. Future markets

Særlig med indekser så kan signifikante avvik ofte oppstå, om du ikke sammenligner de riktige prisene med hverandre. For eksempel, prisene for indekser på BDSwiss Forex er basert på korresponderende fremtidige markeder, mens med BDSwiss Binary må fremtidens marked bli eksplisitt valgt.

Indekser representerer en type derivater hvor middelprisen er mye mindre flyktig enn Buy- og Sell-prisene. På grunn av dette er prisene for indekser og binæropsjoner basert på Sell-prisen.

__Om du sammenligner priser, vær sikker på at du ser på det same underliggende aktivum på begge tradingplattformene, og med samme utløpsmåned!__

3. Å runde opp eller ned

Avhengig av spesifiserte punkter så vil prisen til CFDer bli rundet opp eller ned. For eksempel, den fremtidige prisen til DAX er listet som 9673.75 på BDSwiss Binary og 9674 på BDSwiss Forex.

__Dette fører til små prisforskjeller for CFDer!__

4. Utløpsmåned er ikke den same som kontraktmåned

Med BDSwiss Binary blir mange underliggende aktiva listet med forkortelse for en spesifikk måned. Denne forkortelsen er alltid knyttet til kontraktmåneden og ikke til utløpsmåneden. For eksempel: WTI_April 2016 kontrakt kan utløpe den 18.03.2016, men Dax Future March 2016 kontrakten utløper den 31.03.2016.

__Vær særlig oppmerksom på råvarer og indekser om kontrakten relaterer til utløpsmåneden eller kontraktmåneden!__

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.