BDSwiss

May tatlong paraan kung paano mo maaaring baguhin ang isang bukas na opsyon, habang ang opsyon ay kabilang sa isa sa mga sumusunod na kategorya:

Binary Option (klasiko)
Mga Pares
Pangmatagalan
60 Segundo

Sa overview ng iyong mga bukas na posisyon, makikita mo ang mga sumusunod na opsyon sa pagbabago:

1. Sell

Pinahihintulutan ka ng icon na “Sell” na ibenta mo ang iyong bukas na opsyon bago ito mapawalang-bisa. Sa mga kategoryang Binary Options (klasiko) at Mga Pares, maaari mong gawin ito hanggang sa 15 minuto bago mapapawalang-bisa ang iyong opsyon, habang sa Mga 60 Segundong Opsyon, maaari mong gawin ito sa anumang oras na bukas ang posisyon.

Sa pag-click sa button na “Sell”, ang iyong bukas na posisyon ay awtomatikong ibebenta. Mag-aalok sa iyo ang platform ng isang presyo kung saan maaari mong ibenta ang iyong bukas na posisyon, na balido sa loob ng tatlong segundo, kung kailan dapat mong kumpirmahin ang iyong nais na ibenta ito. Kung hindi mo tatanggapin ang inalok na presyo sa loob ng tatlong segundo, babawiin ang offer at mananatiling bukas ang iyong posisyon.

Mangyaring tandaan na sa ilalim ng ilang pangyayari, walang sell offer na maaaring gawin kung ang kasalukuyang presyo ay napakalayo sa presyo sa pagpasok. Sa ilang underlying assets, maaaring hindi magamit ang punsyon na “Sell”.

2. Double Up

Ang punsyon na “Double Up” ay humahantong sa pagbubukas ng bagong posisyon, na may parehong direksiyon ng puhunan, sa madaling salita, call o put, parehong oras ng pagkakawalang-bisa, at parehong underlying asset, nguni’t bubuksan ito sa kasalukyang presyo sa oras na kumpirmahin ang pagdoble. Wala itong epekto sa iyong orihinal na opsyon, sa halip ay nagbubukas ka ng isang bagong opsyon.

Mangyaring tandaan na ang tampok na ito ay magagamit lamang para sa mga kategoryang Binary Options (klasiko), Mga Pares at Pangmatagalan (limitado) hanggang ilang sandali bago mapapawalang-bisa ang bukas na posisyon.

3. Rollover

Ang Rollover na tampok ay inililipat ang oras ng pagkakawalang-bisa ng isang bukas na opsyon sa susunod na available na oras ng pagkakawalang-bisa. Gamit nito, makakakuha ka ng karagdagang panahon para gumalaw ang iyong puhunan sa iyong inaasahang direksiyon.

Ang Rollover na tampok ay magagamit lamang sa ilalim ng ilang kondisyon::

Ang kasalukuyang presyo sa pamilihan ay nangangahulugan na ang iyong opsyon ay nalulugi sa kasalukuyan; ito ay ipapakita na pula.
Ang iyong napiling oras ng pagkakawalang-bisa ay hindi maaaring maging ang huli sa kasalukuyang araw ng pangangalakal, dahil wala nang kasunod na opsyon para sa araw ng pangangalakal.
Ang natitirang oras hanggang mapawalang-bisa ang iyong opsyon ay dapat higit sa 15 minuto.

Sa Rollover, isang karagdagang 30% ay idadagdag sa iyong paunang puhunan. Kung ang iyong paunang puhunan ay €25.00, patataasin ng Rollover ang iyong kabuuang puhunan hanggang sa €32.50. Gayon pa man, mananatiling pareho ang payout. Sa wakas, ang Rollover ay magagamit lamang isang beses bawat bukas na opsyon.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.