BDSwiss

Sa mga pamilihang pinansyal, palaging may dalawang presyo para sa bawat produkto at sa gayon, para sa bawat underlying asset. Una ang presyo na handang ibayad ng isang tao (karaniwang kilala bilang ang Bid Price) at pangalawa, ang presyo kung saan handang ibenta ito ng isang tao (karaniwang kilala bilang ang Ask Price).

Sa aming trading platform, ang parehong mga presyong ito ay ipinapakita sa ilalim ng tsart ng kasalukuyang presyo ng underlying asset.

Ang mga naaangkop na pambukas at pansarang presyo para sa mga pares ng currency, kalakal, at sapi ay kinakalkula gamit ang sumusunod na pormula at ang datos na ibinibigay ng Leverate.

pambukas o pansarang presyo=(Ask Price + Bid Price) / 2

Bid Price: Ang huling kilalang presyo para buksan o isara ang isang opsyon, kung saan, ayon sa Leverate, maaaring ibenta ang underlying asset.

Ask Price: Ang huling kilalang presyo para buksan o isara ang isang opsyon, kung saan, ayon sa Leverate, maaaring mabili ang underlying asset.

Ang isang indise ay hindi maaaring direktang kalakarin ng isang kalahok sa pamilihan, dahil ito ay binubuo ng ilang underlying assets. Ang presyo ng pagpasok at paglabas dito, kapag nagbubukas o nagsasara ng isang opsyon, ay kinakalkula batay sa mga presyo ng indibiduwal na underlying assets na kabilang sa indise.

Ginawang mas simple ng BDSwiss kung paano ipinapakita ang diperensya sa pagitan ng Bid and Ask price, kaya ang kalagitnaang presyo ang ipinapakita sa aming platform. Ito ay kinakalkula gamit ang sumusunod na pormula:

Kalagitnaang Presyo = (Bid Price + Ask Price) / 2

Espesyal na Kaso: One Touch Options

Ang One-Touch-Options na may lingguhang maturity ay maaari lamang buksan sa labas ng mga karaniwang oras ng pangangalakal pati na rin sa Sabado’t Linggo simula ng 13:00 (GMT+1) ng Sabado hanggang 21:00 (GMT+1) ng Linggo.

Sa One-Touch-Options, ang mga presyo ng underlying assets ay sinusukat araw-araw nang 17:00 (GMT+1) at inihahambing sa target na presyo ng kaukulang One-Touch-Option. Kung maaabot ang target na presyong ito, ang opsyon ay mapapawalang-bisa sa katapusan ng linggo, at matatanggap ng mangangalakal ang pinagkasunduang payout. Kung hindi maaabot ang target na presyo, mapapawalang-bisa ang opsyon at mawawala ang pinuhunang kapital.

Ang mga tuntunin at kondisyon ng One-Touch ay isang pansuplementong karagdagan sa mga kasalukuyang tuntunin at kondisyon ng BDSwiss ayon sa nakasulat sa aming website at tiyak na hindi nito binabawasan o pinapalitan sila sa anumang paraan.

Ang pormula para kalkulahin ang aktwal na presyo ng One-Touch-Option ay ayon sa sumusunod:

Aktwal na Presyo = (Ask Price + Bid Price) / 2

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.