BDSwiss

Ang BDSwiss Binary trading platform ay available 24/7 para sa pangangalakal. Lahat ng nakatukoy na oras na nakalista sa trading platform ay ipinapakita sa GMT+1. Ang mga oras na ito ay nagbabago ayon sa Daylight Savings Time, na nagsisimula sa huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre. Makikita mo ang isang detalyadong listahan ng mga karaniwang naaangkop na oras ng pangangalakal para sa lahat ng underlying assets mula 00:00:00 GMT+1 ng Lunes hanggang 23:59:59 GMT+1 ng Biyernes DITO.

Sa labas ng mga karaniwang oras ng pangangalakal, may pagkakataon ka ring mangalakal ng One-Touch-Options sa ilang underlying assets. Ang panahon ng pangangalakal na ito ay karaniwang sa Sabado’t Linggo.

Mangyaring tandaan na hindi lahat ng underlying assets ay magagamit para sa magdamagang pangangalakal. Ganito rin ang nangyayari para sa ilang format ng pangangalakal, na magagamit lamang sa mga partikular na oras.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.