BDSwiss

Sa pangangalakal ng CFD, maaari mong piliin kung direkta kang pupunta sa pamilihan, kaagad kang magbubukas ng posisyon, o kung gusto mong magbukas ng posisyon pagkatapos lamang matugunan ang mga tiyak na kondisyon ng presyo. Ang order para magbukas ng posisyon ay maaaring magkaroon ng apat na iba’t-ibang uri, at ang bawat isa ay nakasalalay lamang sa pagtatasa ng mamumuhunan sa ebolusyon ng presyo sa hinaharap.

BUY Orders

Ang Buy Order ay nagsasaad na gusto mong mamuhunan sa tumataas na presyo.

SELL Orders

Ang Sell Order ay nagsasaad na gusto mong mamuhunan sa bumababang presyo.

Bilang karagdagan sa mga uri ng order na ito, may dalawang karagdagang kondisyon, LIMIT at STOP, na makakaapekto sa pagbubukas ng posisyon.

1. STOP Orders

Ang STOP order ay walang kinalaman sa halos katunog na Stop-Loss Order. Ang STOP Order ay nagsasaad na inaasahan mo na magpapatuloy ang umiiral na kalakaran ng presyo pagkatapos nitong maabot ang presyo ng iyong order. Sa STOP Order, naniniwala ka na kapag naabot ang isang threshold, magpapatuloy ang kalakaran.

2. LIMIT Orders

Sa kabilang dako, may mga LIMIT Orders, na wala ring kinalaman sa Take-Profit Order. Ang LIMIT ay nagsasaad na kapag ang presyo ng iyong order ay naabot, magkakaroon ng pagbaligtad sa kasalukuyang kalakaran. Sa LIMIT Order, naniniwala ka na kapag ang presyo ay naabot ang isang threshold, magkakaroon ng pagbaligtad sa kalakaran. Ang iyong pagtatasa sa underlying market ay tumutukoy sa anong uri ng order ang gusto mong i-place.

BUY-LIMIT

Ang kasalukuyang presyo sa pamilihan ay mas mataas sa iyong presyo sa pagpasok (Nibel ng Order).

forex-order-types-1

Kung naniniwala ka na ang pamilihan ay babagsak sa isang tiyak na antas at pagkatapos ay aakyat muli ito, dapat kang mag-place ng BUY-LIMIT na order.

BUY-STOP

Ang kasalukuyang presyo sa pamilihan ay mas mababa sa iyong presyo sa pagpasok (Nibel ng Order).

forex-order-types-2

Kung naniniwala ka na ang pamilihan ay patuloy na aakyat pagkatapos nitong maabot ang isang tiyak na threshold, dapat kang mag-place ng BUY-STOP na order.

SELL-LIMIT

Ang kasalukuyang presyo sa pamilihan ay mas mababa sa iyong presyo sa pagpasok (Nibel ng Order).

forex-order-types-3

Kung naniniwala ka na ang pamilihan ay aakyat sa isang tiyak na antas bago babagsak muli ito, dapat kang mag-place ng SELL-LIMIT na order.

SELL-STOP

Ang kasalukuyang presyo sa pamilihan ay mas mataas sa iyong presyo sa pagpasok (Nibel ng Order).

forex-order-types-4

Kung naniniwala ka na ang pamilihan ay patuloy na babagsak pagkatapos nitong maabot ang isang tiyak na threshold, dapat kang mag-place ng SELL-STOP na order.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.