BDSwiss

Ano ito?

Ang CFD ay isang produktong leveraged, na pinahihintulutan kang magpagalaw ng malaking halaga ng pera sa pamilihan gamit ang isang maliit na puhunan lamang. Ang mga natitirang pondo na bumubuo sa kabuuang halaga ng iyong posisyon ay ibinibigay ng market maker, para kung saan may bayad na kinakailangan. Ang rollover o swap ay ang bayad sa interes para sa bawat posisyon na pinananatili nang magdamag. Kinakatawan nito ang mga pondong nai-withdraw o dinagdag sa account ng kliyente mula sa pag-rollover ng isang bukas na posisyon mula sa isang araw hanggang sa susunod. Ang aktwal na bayad o kredit ay depende sa kung namuhunan ka sa isang mahaba o maikling posisyon.

Sa kinauukulan ng mga pares ng currency, kinakalakal sila sa pamilihan ng foreign exchange, sa gayon, sila ay kumikilos hindi lamang sa dalawang magkaibang currencies, nguni’t maaaring may dalawang magkaibang interest rates din sila. Ang diperensya at direksiyon ng iyong posisyon ay ang tumutukoy sa halaga ng iyong bayad o kredit. Ang rollover sa mga posisyon na iyong pinananatili nang magdamag ay maaaring humantong sa karagdagang mga gastos o kita.

Halimbawa

Pinili mong maging “Mahaba” sa pares ng currency na EUR/USD, pagktapos ay binili mo ang Euro at binenta mo ang US Dollar. Para sa mga layunin ng halimbawang ito, ipagpalagay natin na ang interest rate para sa EUR ay 0.80% habang ito ay 0.50% para sa USD. Sa pagiging “Mahaba”, makakakuha ka ng 0.80% mula sa kontrata at may utang kang 0.50%. Ang diperensya sa pagitan ng dalawa ay ang tumutukoy sa mga gastos ng rollover, na sa ganitong kaso ay umaabot ng 0.30% taun-taon. 1.0.80% – 0.50% = 0.30% Ang pangangalakal sa isang istandard na kontrata ay nangangahulugan na maaari kang magpagalaw ng isang bulumen sa pamilihan ng: 1 * 100,000 * $1.0975 = $109,750

Para sa posisyong ito, may dalawang bayad sa interes ang kinakalkula:

Mahaba sa EUR

$109,750 * 0.80% * 1/365 = $2.40

Maikli sa USD

$109,750 * -0.50% * 1/365 = -$1.50

Sa gayon, makakatanggap ka ng isang bayad ng $0.90 ($2.40 – $1.50 = $0.90).

Sa mga espesipikasyon, anumang rollover fees ay ipapahayag bilang pips, na para sa bawat bukas na posisyon ay idadagdag o ibabawas mula sa iyong account. Makikita mo ang isang eksaktong listahan ng lahat ng rollover rates DITO.

Booking Periods

Sa pangkalahatan, ang mga pamilihang pinansyal ay may iba’t-ibang oras ng pangangalakal. Upang magtakda ng isang istandard para hindi kailangan ng aming mga customer na subaybayan ang lahat ng iba’t-ibang oras ng pangangalakal kapag nangangalakal ng iba’t-ibang produkto, ang simula at katapusan ng isang araw ng pangangalakal ay itinakda sa 21:00 (GMT). Ang oras na ito ay mahalaga upang matukoy kung ikakalkula ang rollover o hindi. May ginagawang mga eksepsyon para sa mga pangmatagalang kontrata ng futures sa mga kalakal; mahalagang sundin ang mga eksaktong oras ng pagkakawalang-bisa dito.

Lahat ng posisyon na bukas sa panahong ito, o na nabuksan sa panahong ito, ay itinuturing na pinananatili nang magdamag at may rollover fee na ipapataw. Ang mga posisyon na binuksan pagkatapos ng 21:01 (GMT) ay hindi sasailalim sa rollover fees, maliban kung ipapanatili sila hanggang sa simula ng susunod na araw ng pangangalakal.

Sabado’t Linggo at Mga Piyestang Opisyal

Sa mga araw ng walang pangangalakal, tulad ng Sabado’t Linggo at mga piyestang opisyal, may karagdagang rollover bawat araw ng walang pangangalakal na sisingilin. Para sa karamihan ng underlying assets, ang bayad na ito ay ibibigay sa Miyerkoles pagkatapos ng Sabado’t Linggo o piyestang opisyal.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.