BDSwiss

Upang mapabuti ang mga pagkakataon ng tagumpay habang nangangalakal ng CFDs, dapat mong ganap na maunawaan ang produkto. Tinitiyak nito na makakapagkalakal ka nang walang problema at tinataglay mo ang kakayahan na gawin ang pinakamagandang posibleng desisyon. Makikita mo ang isang listahan at paliwanag ng mahahalagang katawagan sa pahinang ito. May mga halimbawang ginagamit upang ipaliwanag ang mga katawagang ito nang mas detalyado.

Underlying Asset:

Ang underlying asset ay ang paksa ng kasunduan para sa CFD. Gusto mong mangalakal batay sa mga galaw ng presyo ng EUR/USD? Sa ganitong kaso, pipiliin mo ang underlying asset na naaayon sa pares ng currency na EUR/USD. Ang underlying assets ay nahahati sa apat na iba’t-ibang kategorya : mga pares ng currency, indise, sapi at kalakal.

Gap:

Ang gap ay kilala rin bilang agwat ng presyo. Sa isang liquid market, may patuloy na pagpepresyo, sa madaling salita, ang bawat antas ng presyo ay tinatasa sa pamilihan.

Halimbawa:
Ang mga aksyon ng Apple ay umakyat mula sa $100.00 hanggang sa $100.10 sa sampung hakbang, may presyong tinatasa para sa bawat sentimos. Nagkakaroon ng Gap kapag direktang tumalon ang presyo mula sa $100.00 hanggang sa $100.10 at ang anumang presyo sa pagitan ay nilaktawan. Ang mga naturang agwat ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng iyong posisyon ng mas magaganda o mas masasamang presyo sa pagpasok o paglabas.

Bid/Ask price at Spread:

Ang bawat underlying asset ay tinutukoy kasama ng dalawang presyo, ang tinatawag na bid at ask price. Ang bid price ay palaging ang presyo kung saan mo ibebenta ang underlying asset at ang ask price ay palaging ang presyo kung saan mo bibilhin ang underlying asset. Ang diperensya sa pagitan ng dalawang presyong ito ay tinutukoy bilang Spread. Makikita mo ang higit na impormasyon DITO.

Magdamagang holding period o Rollover:

Nangangalakal ka ng malalaking bulumen sa pamilihan, na nangangahulugan na kailangan mong humiram ng malalaking halaga ng pera sa mahahabang posisyon at magkaroon ng perang available para sa maiikling posisyon. Para sa mahahabang posisyon na pinananatili nang magdamag, karaniwang kinakailangan mong magbayad ng interes (Rollover); sa maiikling posisyon, ang interes na ito ay karaniwang ikekredito sa iyong account. Ang eksaktong bayad ay depende sa interbank interest rates. Makikita mo ang higit na impormasyon DITO.

Mga oras ng pangangalakal:

Magagamit ang MetaTrader platform para sa pangangalakal ng mga pares ng currency mula 00:00:51 (GMT+1) ng Lunes hanggang 23:59:59 (GMT+1) ng Biyernes. Ang mga oras na ito ay nagbabago ayon sa Daylight Savings Time, na nagsisimula sa huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre. Ang mga indibiduwal na underlying assets ay sumasailalim sa iba’t-ibang oras ng pangangalakal. Bago mangalakal, mangyaring alamin ang tungkol dito at anumang mga nauugnay na panganib. Makikita mo ang higit na impormasyon DITO.

Leverage:

Inilalarawan ng leverage ang sitwasyon kung saan, sa paggamit ng hiniram na kapital, ang maliliit na galaw sa pamilihan ay maaaring humantong sa malalaking pagbabago sa huling kinalabasan. Ipinapahiwatig ng leverage kung anong proporsyon ng pinuhunang kapital ang hiniram na kapital. Nangangahulugan ang 1:100 na kapag namuhunan ka ng halaga na €101, €100 nito ay hiniram at isang Euro ay galing sa iyong kapital. Sa pamamagitan ng epektong ito, isang 1% na galaw ay magiging sanhi ng pagtaas ng kabuuang halaga ng €1.01. Upang makamit ang halagang ito nang hindi humihiram, kinakailangan ang galaw na 101%. Kapag nangangalakal ng CFDs, ang Leverage ay tumutukoy sa ratio sa pagitan ng kinakailangang marhen at ang halaga ng kapital na pinagagalaw sa pamilihan. Matutulungan ka ng sumusunod na halimbawa na maunawaan ito.

Halimbawa
Gusto mong mangalakal ng EUR/USD, na kasalukuyang kinakalakal sa $1.08755 sa isang istandard na kontrata, na katumbas ng 100,000 yunit ng underlying asset, na sa ganitong kaso ay kumakatawan sa kabuuang bulumen sa pamilihan na $108,755. Ang iyong pangangailangan ng marhen, ang halagang kailangan mo para buksan ang posisyon ng CFD, ay tinutukoy ng leverage. Ipapakita ng sumusunod na halimbawa ang relasyon sa pagitan ng leverage at marhen kapag ang kabuuang bulumen ay nananatiling walang pagbabago.

Leverage Bulumen Marhen
100 $108,755 $1,087.55
200 $108,755 $543.78
500 $108,755 $217.51

Nakikita mo na pinabababa ng mataas na leverage ang kinakailangang marhen. Batay sa mga tadhana ng istandard na kontrata, ang gumagalaw na bulumen ay palaging pareho. Nangangahulugan ang leverage na 500 na kailangan mo lang ng $217.51 bilang kolateral, nguni’t sa katotohanan ay nagpapagalaw ka ng 500 beses ng halagang ito sa pamilihan.

Balanse ng account:

Dapat palagi kang may sapat na kapital sa iyong trading account dahil ang kabiguang gawin ito ay maaaring humantong sa hindi ninanais na pagsasara ng iyong mga posisyon.

Halimbawa:
YMay $2,500 ka sa iyong account at gusto mong mangalakal ng dalawang istandard na kontrata sa tumataas na mga presyo ng EUR/USD. Sa presyo ng $1.10, ito ay katumbas ng marhen ng $2,200, na nasa loob ng iyong mga kakayahan. Ang EUR/USD ay patuloy na bumaba at umabot ng presyo ng $1.08970, na para sa iyo ay nangangahulugan ng pagkalugi ng $2,060. Sa puntong ito, awtomatikong isasara ang iyong posisyon dahil ang balanse ng iyong account ay umabot na ng 20% threshold ng kinakailangang marhen. ($2,500 – $2,060 = $440; $440 = 20% * $2,200) Kung ang EUR/USD ay aakyat muli, hindi ka na maaaring tumubo sa pagtaas ng presyong ito. Mababasa mo ang mga eksaktong kondisyon tungkol sa margin call at awtomatikong pagsasara ng posisyon DITO.

Laki ng kontrata o Lote:

Ang laki ng kontrata, na kilala rin bilang Lote, ay palaging inilalarawan ang bulumen ng pangangalakal ng underlying asset at samakatuwid, ay tinutukoy kung anong halaga ang ibibigay sa isang is pip bawat laki ng kontrata.

Halimbawa:
Ang mga pares ng currency ay karaniwang kinalakal ng may 100,000 yunit bawat istandard na kontrata. Ang halaga ng isang pip ay nakukuha sa pagmultiplika ng pip sa bilang ng mga yunit.
EUR/USD → Pip * Yunit = $0.0001 * 100,000 = $10
GINTO → Pip * Yunit = $1 * 100 ounces = $100

Liquidity:

Ang liquidity ay inilalarawan ang aktwal na availability ng underlying asset. Ang mataas na liquidity ay humahantong sa pirming pagpepresyo, na nangangahulugan na matatanggap mo ang iyong hinihiling na presyo. Ang mababang liquidity ay maaaring humantong sa price spikes (tingnan ang Slippage at Gap) kung saan ang sinisingil na presyo ay maaaring naiiba sa presyong hinihiling mo.

Marhen:

Ang katawagang “Marhen” ay tumutukoy sa mga kinakailangang pondo na libreng magagamit sa trading account para sa layunin ng pagbubukas ng isang bagong posisyon. Ang halagang ito ay itatabi mula sa iyong trading account para gamitin bilang seguridad sa kaganapan ng pagbabagu-bago ng presyo.

Magagamit muli ang Marhen pagkatapos isara ang posisyon. Anumang mga lugi ay direktang ibabawas mula rito. Ang mga lugi na hindi natutugunan ng marhen ay ibabawas mula sa iyong trading account. Para sa mga eksaktong kondisyon ng marhen, mag-click DITO.

Pip:

Ang Pip ay ang yunit sa pangangalakal kung saan ang pagbabago ng presyo ng underlying asset ay tinutukoy. Ang laki ng isang Pip ay depende sa underlying asset na kinakalakal at ang tinukoy na presyo nito. Sa karamihan ng mga kaso, ginagamit ang napakasimpleng patakaran na ito: Ang pinakamaliit na invoicing size ng underlying price na minultiplika ng factor na 10 ay katumbas ng isang pip.

Halimbawa:
Ang EUR/USD ay palaging ipinapakita hanggang sa ikalimang decimal place – 0.00001 – na minultiplika ng 10 → Pip = 0.0001
Ang USD/JPY ay palaging ipinapakita hanggang sa ikatlong decimal place – 0.001 – na minultiplika ng 10 → Pip = 0.01
Ang DAX Index ay palaging ipinapakita hanggang sa unang decimal place – 0.1 – na minultiplika ng 10 → Pip = 1

Slippage:

Sa mga panahon ng mga pababagu-bagong pamilihan, maaaring mangyari na ang iyong posisyon ay hindi maisasara sa nibel ng Stop-Loss o Take-Profit na paunang tinukoy. Ang diperensya sa pagitan ng itinakdang nibel ng Stop-Loss o Take-Profit at ang aktwal na presyo sa pagsasagawa ay tinatawag na Slippage.

Halimbawa:
Ang EUR/USD ay kinakalakal sa $1.10248/$1.10256 at nagbukas ka ng posisyon sa mga tumataas na presyo sa presyo ng $1.10256 sa isang istandard na kontrata. Ang Take-Profit ay dapat tiyakin ang iyong mga kita sa presyo ng $1.10340/$1.10348. Ang mga balita sa pamilihan ay humantong sa mabibilis na pagbabagu-bago ng presyo at ang presyo ay umakyat mula sa $1.10338/$1.10346 nang direkta hanggang sa $1.10362/$1.10370. Ang nais na presyong Take-Profit ng $1.10340 ay hindi matatanggap dahil ang unang available na presyo ay $1.10362. Ang diperensya ng $ 0.00022 ay tinatawag na slippage. Ang iyong kita sa isang istandard na kontrata ay umakyat ng $22. Ang mga pagbabagu-bago ng presyo na ito ay maaaring maging sanhi na ang parehong mga kita at lugi mo ay magiging mas mataas kaysa sa inaasahan.

Stop at Limit:

Ang Stop at Limitasyon ay tumutukoy sa paraan ng pagsasagawa ng iyong mga na-place na orders. Walang kinalaman ang dalawang katawagang ito sa halos katunog na Stop-Loss at Take-Profit. Ang STOP Order ay nagsasaad na inaasahan mo na magpapatuloy ang umiiral na kalakaran ng presyo pagkatapos nitong maabot ang presyo ng iyong order. Ang LIMIT Order ay nagsasaad na kapag ang presyo ng iyong order ay naabot, magkakaroon ng pagbaligtad sa kasalukuyang kalakaran. Makikita mo ang higit na impormasyon DITO.

Stop-Loss at Take-Profit

Ang mga uri ng pagsasagawa ng order na ito ay tutulungan kang awtomatikong isara ang mga posisyon kapag naabot na nila ang mga tinukoy na nibel. Pinahihintulutan ka ng Stop-Loss na punsyon na kontrolin ang iyong mga lugi at pinahihintulutan ka ng Take-Profit na punsyon na protektahan ang iyong mga kita. Makikita mo ang higit na impormasyon DITO.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.