BDSwiss

Istnieją trzy sposoby na jakie otwarta opcja może zostać zmodyfikowana, o ile tylko należy ona do jednej z poniższych kategorii:

Opcje binarne (klasyczne)
Pary
Długoterminowe
60-sekundowe

W zestawieniu otwartych pozycji dostępne są następujące opcje modyfikacji:

1. Sprzedaj

Ikona „Sprzedaj“ pozwala sprzedać otwartą opcję przed jej wygaśnięciem. W przypadku opcji binarnych (klasycznych) i par jest to możliwe do 15 minut przed planowanym wygaśnięciem opcji. Dla opcji 60-sekundowych możliwość taka istnieje w dowolnym momencie, w którym pozycja pozostaje otwarta.

Po kliknięciu przycisku sprzedaży, pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Platforma oferuje cenę, po której transakcja może zostać zrealizowana. Cena ta jest ważna przez 3 sekundy, podczas których musisz potwierdzić zamiar sprzedaży. Jeśli zaoferowana cena nie zostanie zaakceptowana w ciągu trzech sekund, oferta zostanie wycofana, a pozycja pozostanie nadal otwarta.

Prosimy zwrócić uwagę, że w określonych warunkach, przedstawienie oferty sprzedaży może okazać się niemożliwe, jeśli aktualna cena zbytnio odbiega od ceny wejściowej. Funkcja sprzedaży może być niedostępna dla niektórych aktywów bazowych.

2. Podwój

Funkcja „Podwój“ prowadzi do otwarcia nowej pozycji o tym samym kierunku inwestycyjnym (np.: kupno lub sprzedaż, ten sam okres wygaśnięcia, te same aktywa bazowe), ale otwartej po bieżącej cenie, obowiązującej w czasie potwierdzenia operacji podwojenia. Zawarcie tej transakcji nie ma wpływu na oryginalną opcję, za to skutkuje to utworzeniem nowej opcji.

Prosimy zwrócić uwagę, że ta funkcja jest dostępna jedynie dla kategorii: opcje binarne (klasyczne), pary i długoterminowe (w ograniczonym zakresie), do momentu na krótko przed wygaśnięciem otwartej pozycji.

3. Roluj

Funkcja rolowania przesuwa czas wygaśnięcia otwartej opcji do następnego najbliższego terminu zapadalności. W ten sposób zyskujesz dodatkowy czas pozwalający na rozwinięcie się Twojej inwestycji w przewidywanym kierunku.

Funkcja rolowania jest dostępna tylko pod określonymi warunkami:

Aktualna cena rynkowa musi wskazywać, że opcja jest oznaczona jako potencjalna strata, co jest wyświetlane na czerwono.
Wybrany termin zapadalności nie może być ostatnim w aktualnej sesji jako, że nie byłaby dostępna żadna kolejna opcja w tej sesji.
Czas pozostały do wygaśnięcia opcji musi wynosić ponad 15 minut.

Rolowanie, spowoduje dodanie dodatkowych 30% do pierwotnej inwestycji. Jeśli pierwotna inwestycja wynosiła 25,00 €, rolowanie zwiększy ją do 32,50 €. Ewentualna wypłata pozostanie jednak niezmieniona. Ponad to, rolowanie jest dostępne tylko raz na opcję.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.