BDSwiss

CFD/Forex Black Account Indices Asset List

Indeksy są agregatami wielu aktywów bazowych o podobnych cechach. Indeks technologiczny składa się z akcji firm z branży technologicznej, indeks DAX zawiera akcje 30 największych niemieckich firm, a VIX określa rozwój fluktuacji S&P 500. Kontrakty na różnicę pozwalają inwestować w te agregaty, bez monotonii kupowania składających się na nie aktywów bazowych jeden po drugim.INDICES Average Spread (in Points) Leverage (Margin Requirement) Units Per Lot Point Value Per Lot Commision USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size
US30 400 1% 1 0.01 0 1 50
NAS100 300 1% 1 0.01 0 1 50
SPX500 140 1% 1 0.01 0 1 50
AUS_200 500 1% 1 0.01 aud 0 1 50
FRA_40 200 1% 1 0.01 eur 0 1 50
EUR_50 250 1% 1 0.01 eur 0 1 50
GBR_100 200 1% 1 0.01 gbp 0 1 50
GER_30 200 1% 1 0.01 eur 0 1 50
ESP_35 600 1% 1 0.01 eur 0 1 50
SUI_20 500 1% 1 0.01 chf 0 1 50
NED_25 120 1% 1 0.01 eur 0 1 50
HKG_50 500 1% 1 0.01 hkd 0 1 50

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.