BDSwiss

W przypadku kontraktów na różnicę możesz zarówno grać na wzrost, jak i spadek kursów. Prosimy pamiętać, że poniższe przykłady i rysunki zostały przedstawione wyłącznie w celach instruktażowych i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna.

Poniższy przykład szczegółowo pokazuje w jaki sposób działa zawieranie transakcji na CFD:

Bieżąca cena rynkowa (EUR/USD) wynosi 1,09715/1,09723. 1,09715 to tak zwana cena zakupu (bid), która jest stosowana podczas otwierania pozycji na spadek kursu. 1.09723 to tak zwana cena sprzedaży (ask), która jest stosowana podczas otwierania pozycji na wzrost kursu.

Kontrakty na różnicę są zawsze obliczane w kontraktach standardowych. Wielkość ta określa wolumen aktywów bazowych będących przedmiotem transakcji. Kontrakt standardowy, nazywany również lotem dla pary walutowej EUR/USD stanowi równowartość 100 000 $. Kolejnym istotnym krokiem jest zrozumienie, czym jest wartość pip. Pip jest najmniejszą mierzalną wartością z dokładnością, co do której notowana jest wartość aktywów bazowych. Dla pary walutowej EUR/USD pip przyjmuje wartość 0,0001.

Zysk i strata

Ostatecznie zysk lub strata są zależne od ceny oraz rozmiaru kontraktu. Inwestując w kontrakty na różnicę masz do czynienia z wysokimi wolumenami, które są obliczana zgodnie z poniższym równaniem:

Cena kupna/sprzedaży * rozmiar kontaktu * liczba kontraktów

Załóżmy, że chcesz otworzyć pozycję na spadek kursu EUR/USD. Oznacza to, że musisz brać pod uwagę cenę kupna. Przy jednym kontrakcie standardowym, wartość pozycji wyniesie: 1,09715 $ * 100 000 $ * 1 = 109 715 $. Aby otworzyć jakąkolwiek pozycję, musisz posiadać określone saldo na swoim rachunku transakcyjnym. Podczas otwierania pozycji, na Twoim rachunku zablokowany zostanie tak zwany depozyt zabezpieczający.

Dla pozycji EUR/USD jest on ustalany na poziomie 1% wartości pozycji. Oznacza to, że w powyższym przykładzie wymagany jest depozyt zabezpieczający wynoszący 1097,15 $. Jest to kwota, która musi być dostępna na Twoim rachunku przed zawarciem transakcji.

W przypadku zysku

Załóżmy, że rynek zmienił się w przewidywanym przez Ciebie kierunku. Kurs EUR/USD spadł do nowego poziomu 1,09153 $/1,09161 $. Inwestując w spadek kursu, najpierw sprzedajesz EUR/USD, aby odkupić je później zamykając tym samym pozycję. Dlatego teraz istotna jest dla Ciebie cena sprzedaży (ask) równa 1,09161 $. W przypadku kontraktów na różnicę kluczowa jest różnica pomiędzy wartościami pozycji. Przy powyższej cenie Twoja pozycja ma następującą wartość: 1,09161 $ * 100 000 $ * 1 = 109 161 $.

Pozycja została otwarta na spadek kursu, co oznacza, że zysk jest obliczany w następujący sposób: cena otwarcia – cena zamknięcia = zysk = 109 715 $ – 109 161 $ = 554 $.

W momencie zamknięcia, 544,00 $ zostanie dopisane do Twojego rachunku. Ponadto Twój depozyt zabezpieczający wynoszący 1097,15 $ zostanie zwolniony.

W przypadku straty

W tym scenariuszu, rynek porusza się w kierunku przeciwnym do przewidywanego. Kurs EUR/USD wzrasta do nowego poziomu 1,10248 $/1,10256 $. Po raz kolejny kluczowa jest cena sprzedaży. Wynosi ona teraz 1,10256 $ co daje wartość pozycji wynoszącą: 1,10256 * 100 000 $ * 1 = 110 256 $.

Twoja strata zostanie obliczona w następujący sposób: cena otwarcia – cena zamknięcia = strata = 109 715 $ – 110 256 $ = -541 $.

Depozyt zabezpieczający wysokości 1097,15 $ został wcześniej zablokowany i teraz zostanie z niego pobrana strata. Różnica wynosząca 556,15 $ zostanie zwrócona na Twój rachunek.

Przykład pozycj na rynku Forex:

 1. Uważasz, że funt brytyjski umocni się w stosunku do dolara amerykańskiego.
 2.  Otwierasz pozycję KUP GBP/USD o wielkości 1 lota (100,000 jednostek of GBP/USD). Kiedy kupujesz jednego lota (100,000 jednostek) GBP/USD po cenie 1.50000, kupujesz 100,000 pfuntów, co jest równowartością $150,000 (100,000 jednostek GBP * 1.50000).
 3. Twoje prognozy się spełniają, a Ty zamykasz pozycję po cenie 1.50500. Zarabiasz około 500 $.
  Twoje działania GBP USD
  Kupujesz 100 000 funtów po kursie wymiany 1,5000 +100 000 -150 000
  Kurs wymiany GBP / USD wzrasta do 1.5050 i Ty zamykasz pozycję. -100 000 +150,500
  Twój profit to $500. 0 +500
  Kiedy decydujesz się na zamknięcie pozycji, to depozyt, którego dokonałeś jest zwracany i obliczane są zyski lub straty.

Następnie ten zysk lub strata są zapisywane na twoim koncie.

Inwestuj Teraz
Twój kapitał jest narażony na ryzyko
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.