BDSwiss

Rodzaje zleceń

Inwestując w kontrakty na różnicę, możesz zdecydować, czy chcesz wejść na rynek bezpośrednio i natychmiast otworzyć pozycję, czy raczej poczekać i zawrzeć transakcję tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki. Zlecenie otwarcia pozycji występuje w czterech różnych wariantach, których wybór jest w pełni uzależniony od dokonanej przez inwestora analizy przyszłego rozwoju kursu.

Zlecenia ZAKUPU

Zlecenie zakupu oznacza, że chcesz zainwestować we wzrost kursu.

Zlecenia SPRZEDAŻY

Zlecenie sprzedaży oznacza, że chcesz zainwestować w spadek kursu.

Oprócz powyższych typów zleceń, istnieją dwa dodatkowe warunki: LIMIT i STOP, które mogą wpływać na otwarcie pozycji.

1. Zlecenia STOP

Zlecenie STOP nie ma nic wspólnego z podobnie brzmiącym zleceniem stop-loss. Zlecenie STOP oznacza, że spodziewasz się utrzymania aktualnego trendu po osiągnięciu oczekiwanej ceny zlecenia. Innymi słowy zleceniem STOP wyrażasz przekonanie, że po osiągnięciu danego poziomu trend będzie kontynuowany.

2. Zlecenia LIMIT

Z drugiej strony istnieje zlecenie LIMIT, które tym razem nie ma nic wspólnego ze zleceniem take-profit. Zlecenie LIMIT oznacza, że po osiągnięciu oczekiwanej ceny zlecenia, obecny trend się odwróci. Innymi słowy zleceniem LIMIT wyrażasz przekonanie, że po osiągnięciu danego poziomu trend ulegnie odwróceniu. Twoja ocena rynku aktywów bazowych determinuje wybór odpowiedniego typu zlecenia.

LIMIT ZAKUPU

Aktualna cena rynkowa jest powyżej Twojej ceny wejścia (poziomu zlecenia).

forex-order-types-1

Jeśli uważasz, że rynek spadnie do pewnego poziomu, a następnie znowu zacznie rosnąć, złóż zlecenie LIMIT ZAKUPU.

STOP ZAKUPU

Aktualna cena rynkowa jest poniżej Twojej ceny wejścia (poziomu zlecenia).

forex-order-types-2

Jeśli uważasz, że rynek będzie nadal rósł po osiągnięciu danego poziomu, złóż zlecenie STOP ZAKUPU.

LIMIT SPRZEDAŻY

Aktualna cena rynkowa jest poniżej Twojej ceny wejścia (poziomu zlecenia).

forex-order-types-3

Jeśli uważasz, że rynek wzrośnie do pewnego poziomu, a następnie znowu zacznie tracić, złóż zlecenie LIMIT SPRZEDAŻY.

STOP SPRZEDAŻY

Aktualna cena rynkowa jest powyżej Twojej ceny wejścia (poziomu zlecenia).

forex-order-types-4

Jeśli uważasz, że rynek będzie nadal spadał po osiągnięciu danego poziomu, złóż zlecenie STOP SPRZEDAŻY.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.