BDSwiss

Jak zweryfikować swoje konto BDSwiss

Każdy klient BDswiss musi przejść obowiązkowy proces weryfikacji konta ze względu na wymogi prawne. Zapewnia to bezpieczeństwo naszej firmie i zapobiega niepożądanym działaniom.

Potwierdzenie adresu

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania / adres musi zostać wydany na nazwisko posiadacza rachunku BDSwiss w ciągu ostatnich 3 miesięcy i musi zawierać imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę wydania i organ wydający. Akceptujemy wszelkie rachunki wystawione przez instytucję finansową, spółkę użyteczności publicznej, agencję rządową lub organ sądowy. Jeśli Twój rachunek lub dokument jest dostępny online, możesz wysłać go do nas jako plik PDF lub zrzut ekranu. Dopuszczalne dokumenty to:

Dopuszczalne dokumenty to:

  • Rachunek za prąd, wodę, gaz, internet lub telefon
  • Wyciąg bankowy
  • Wyciąg z karty kredytowej
  • List referencyjny z banku
  • List podatkowy
  • Rachunek podatku lokalnego (za bieżący rok)
  • Oświadczenie o ubezpieczeniu społecznym
  • Wydane przez rząd świadectwo pobytu
  • Notarialne oświadczenie o pobycie
  • Oficjalna umowa najmu domu – wystawiona przez agenta wynajmu (nie starszy niż 1 rok)
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.