BDSwiss

GENERAL RISK DISCLOSURE STATEMENT

General Risk Disclosure BDSMarkets

Ostrzeżenie o ryzyku: Obrót Opcjami Binarnymi i CFD jest wysoce spekulacyjny i niesie za sobą wysokie ryzyko.