BDSwiss

Stop, Limit, Trailing Stop și Price Tolerance

Tranzacționarea CFD poate implica un nivel ridicat de risc, deoarece chiar și evoluții mici pot conduce la profituri sau pierderi mari. Astfel, un tranzacționar atent va atribui întotdeauna pozițiilor CFD o valoare Stop și Limit. În caz contrar, riscați să vă aflați într-o poziție de pierdere un timp îndelungat, în speranța unei recuperări, sau să nu valorificați la timp o poziție profitabilă.

Nu lăsați niciodată o poziție CFD nesupravegheată!

Dacă nu puteți monitoriza permanent pozițiile deschise, este esențial să stabiliți un nivel Stop și un nivel Limit. Astfel veți fi protejat împotriva eventualelor surprize.

Aveți la dispoziție următoarele opțiuni:

Stop-Loss – limitarea pierderilor

Dacă doriți să plasați sau să editați o tranzacție sau o comandă, puteți defini un parametru Stop-Loss. Acesta vă va proteja împotriva pierderilor mari, deoarece închide automat poziția dumneavoastră la următorul preț de piață disponibil după atingerea nivelului Stop.

La stabilirea parametrului Stop-Loss, rețineți diferența minimă aplicabilă.

Take-Profit – protejarea profitului.

Urmând același principiu ca în cazul Stop-Loss, puteți realiza profituri în mod automat. Un nivel Take-Profit vă protejează împotriva transformării unei tranzacții profitabile într-o tranzacție mai puțin profitabilă sau într-o tranzacție cu pierderi.

La stabilirea parametrului Take-Profit, rețineți diferența minimă aplicabilă.

Exemplu
Deschideți un contract standard (Long) pentru perechea valutară EUR/USD. Așa cum arată graficul, în funcție de evoluția pieței, poziția va fi închisă automat dacă atinge nivelul Stop sau nivelul Limit.

Rețineți că exemplele și graficele de mai jos au doar caracter informativ și nu pot fi considerate recomandări pentru tranzacționare.

Acest lucru permite păstrarea unei poziții deschise fără monitorizare continuă!

StopLossTakeProfit

 

Trailing-Stop – urmărirea tendințelor

Cu opțiunea Trailing-Stop, puteți valorifica tendințele curente. O inversare a tendinței va conduce, pe baza unui criteriu predefinit, la închiderea automată a poziției dumneavoastră. Mai întâi trebuie să determinați un nivel de Stop și apoi, cu ajutorul unei specificații pip, trebuie să definiți modul de modificare automată a nivelului Stop.

Exemplu
Deschideți un contract standard (Sell) pentru perechea valutară EUR/USD la prețul de 1.08486 $ cu o valoare Stop-Loss de 1.08986 $ Short și cu o valoare Trailing-Stop de 50 de puncte. Prețul scade cu 50 de puncte, ceea ce face ca noua valoare Stop să fie stabilită la 1.08486 $. Atât timp cât tendința continuă în acest ritm, nivelul Stop-Loss se va actualiza în permanență. O creștere bruscă a raportului EUR/USD va conduce la închiderea automată a poziției dumneavoastră.

Price Tolerance

La plasarea unei tranzacții directe pe piață, volatilitatea pieței poate conduce la o schimbare a prețului de pornire între momentul plasării și momentul execuției tranzacției. Prețul contabil de tranzacționare poate fi în detrimentul strategiei dumneavoastră de tranzacționare. Pentru a preveni această situație, aveți la dispoziție parametrul Price Tolerance. Cu ajutorul acestuia definiți, în puncte, abaterea maximă acceptată de dumneavoastră de la prețul curent al ofertei / cererii.

Exemplu
Prețul de ofertă / cerere în EUR / USD este tranzacționat în prezent la 1.08501 $ / 1.08517 $. Dumneavoastră doriți să renunțați la o poziție Long și acceptați o abatere maximă de preț de 5 puncte. Tranzacția dumneavoastră va fi deschisă dacă prețul cerut este sub 1.08522 $, în caz contrar tranzacția va fi respinsă de sistem.

Avertisment de risc: Tranzacționarea Forex / cu Contracte financiare pentru diferență și alte instrumente derivate are un caracter puternic speculativ și implică un nivel ridicat de risc.