BDSwiss

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของเรา


BDS Markets Complaints Handling Procedure

การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex/CFD และอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง