BDSwiss

Giao dịch Forex Ngay

Đòn bẩy lên tới 1:500 / Chênh lệch Thấp

Như đã xem trên

Giao dịch CFD/Forex hoạt động như thế nào?

Giao dịch Forex hoặc CFD (hợp đồng chênh lệch) là công cụ phái sinh có một tài sản (cặp tiền tệ, chỉ số, v.v.) làm cơ sở, và giá trị của tài sản đó được dựa trên một thứ duy nhất: “Giá đã biến động bao nhiêu giữa thời điểm vào lệnh và thoát lệnh?”

Kết quả lợi nhuận hay thua lỗ từ chênh lệch giá giữa giá bắt đầu và giá đóng cửa, cũng như quy mô vị thế của bạn. Giá tài sản của bạn càng biến động theo hướng mà bạn dự đoán, lợi nhuận của bạn càng cao.

Dữ liệu về Giá Trực tuyến của BDSwiss

Cách dễ dàng để giao dịch Forex và CFD với BDSwiss!

 • 1

  Bạn muốn giao dịch gì?

  Chọn tài sản của bạn từ 4 nhóm khác nhau, bao gồm các Cặp Tiền tệ, Hàng hóa, Chỉ số hoặc Trái phiếu kho bạc. Cho dù ưu tiên của bạn là gì, lựa chọn là của bạn.

 • 2

  Khối lượng giao dịch của bạn lớn đến mức nào?

  Chọn khối lượng giao dịch của bạn. Bạn giao dịch càng nhiều hợp đồng, ảnh hưởng đến số dư tài khoản của bạn càng lớn ngay cả khi giá thay đổi ít.

 • 3

  Bạn có muốn quản lý rủi ro của mình không?

  Đặt mức giá ở mức mà vị thế của bạn sẽ được tự động được đóng để bảo vệ lợi nhuận của bạn và đặt lệnh Dừng lỗ để hạn chế thua lỗ có thể.

 • 4

  Giá sẽ tăng hay giảm?

  Bạn có thể kiếm lời từ việc giá của tài sản mà bạn đã chọn tăng hay giảm, bằng cách chọn hướng đầu tư chính xác.

Tại sao nên Giao dịch Forex và CFD với BDSwiss?

 • 500,000 Khách hàng Quốc tế

 • Đòn bẩy lên tới 1:500

 • Trên 50 Chỉ báo & Công cụ Giao dịch

 • Được quản lý bởi FSC

 • Chênh lệch từ 1.0 Pip (EUR/USD)

Không có số dư âm

BDSwiss bảo vệ tài khoản của bạn khỏi số dư âm và bất kỳ nghĩa vụ nạp tiền bổ sung tiềm ẩn nào.

Chi phí Thấp Đến kinh ngạc

Hãy sử dụng chi phí thấp của chúng tôi nhằm mang lại lợi thế cho bạn! Chênh lệch với BDSwiss thấp tới mức 0.01% hoặc 1.0 Pip.

Cơ hội cho chiến lược độc đáo

Phát triển chiến lược của riêng bạn bằng cách sử dụng các chỉ báo, phân tích thị trường, hội thảo qua web của chuyên gia, phiên giao dịch Live và nhiều hơn nữa!

Nhóm hỗ trợ đa ngôn ngữ có năng lực

Nhóm hỗ trợ đa ngôn ngữ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ 09:00 giờ – 23:30 giờ theo giờ CET qua điện thoại, email và trò chuyện trực tuyến.

Điều kiện về Tài sản Chung của BDSwiss

Loại tài sản

 • Forex

 • Hàng hóa

 • Chỉ số

 • Trái phiếu kho bạc

Assets

 • EUR/USD

 • USD/JPY

 • EUR/JPY

 • GBP/USD

 • Vàng

 • Bạc

 • Dầu mỏ Mỹ

 • Cà phê

 • GER 30

 • US 30

 • NAS 100

 • GBR 100

 • Euro Bobl

 • Euro Bund

 • Euro Buxl

 • Euro Schatz

Điều kiện

 • Không có phí Hoa hồng

 • Chênh lệch từ 1.0 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:500

 • Bắt đầu từ 0,01 lô

 • Không có phí Hoa hồng

 • Chênh lệch từ 1.6 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:500

 • Bắt đầu từ 0,01 lô

 • Không có phí Hoa hồng

 • Chênh lệch từ 1.4 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:500

 • Bắt đầu từ 0,01 lô

 • Không có phí Hoa hồng

 • Chênh lệch từ 1.6 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:500

 • Bắt đầu từ 0,01 lô

 • Không có phí Hoa hồng

 • Chênh lệch từ 0.3 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:100

 • Bắt đầu từ 0,01 lô

 • Không có phí Hoa hồng

 • Chênh lệch từ 6.1 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:100

 • Bắt đầu từ 0,01 lô

 • Không có phí Hoa hồng

 • Chênh lệch từ 0.8 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:100

 • Bắt đầu từ 0,01 lô

 • Không có phí Hoa hồng

 • Chênh lệch từ 350 Pip

 • Đòn bẩy lên tới ~1:100

 • Bắt đầu từ 0,01 lô

 • Chênh lệch từ 1.0 Pip

 • Đòn bẩy lên tới ~1:100

 • Bắt đầu từ 1 euro/Pip

 • Hạn mức chỉ 3 Pip

 • Chênh lệch từ 2.0 Pip

 • Đòn bẩy lên tới ~1:100

 • Bắt đầu từ 1 dollar/Pip

 • Hạn mức chỉ 3 Pip

 • Chênh lệch từ 1.5 Pip

 • Đòn bẩy lên tới ~1:100

 • Bắt đầu từ 1 dollar/Pip

 • Hạn mức chỉ 3 Pip

 • Chênh lệch từ 1.0 Pip

 • Đòn bẩy lên tới ~1:100

 • Bắt đầu từ 1 pound/Pip

 • Hạn mức chỉ 3 Pip

 • Không có khoản hoa hồng tối thiểu

 • Chênh lệch từ 1 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:100

 • Kích thước lô tối thiểu là 0,01

 • Không có khoản hoa hồng tối thiểu

 • Chênh lệch từ 2 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:100

 • Kích thước lô tối thiểu là 0,01

 • Không có khoản hoa hồng tối thiểu

 • Chênh lệch từ 4 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:100

 • Kích thước lô tối thiểu là 0,01

 • Không có khoản hoa hồng tối thiểu

 • Chênh lệch từ 1 Pip

 • Đòn bẩy lên tới 1:100

 • Kích thước lô tối thiểu là 0,01

Xem tất cả tài sản của chúng tôi

Sẵn có cho

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Quyền chọn Nhị phân và CFD mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.