BDSwiss

Nạp tiền

Nạp tiền

Tại BDSwiss, chúng tôi đã cộng tác với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu và an toàn nhằm cho phép khách hàng nạp tiền sử dụng phương thức thuận tiện nhất cho họ.

An toàn cho tiền của khách hàng là điều vô cùng quan trọng với BDSwiss. Chúng tôi đã xây dựng cổng thông tin khách hàng được cá nhân hóa và tiên tiến để giúp khách hàng xử lý một cách linh hoạt và thoải mái các giao dịch nạp tiền và rút tiền an toàn từ một nguồn duy nhất.

Điều kiện

Các giao dịch nạp tiền chỉ có thể được hoàn tất nếu chúng được thực hiện từ chủ tài khoản giao dịch. Điều này có nghĩa là tài khoản giao dịch và phương thức nạp tiền được sử dụng phải có cùng tên.

Nạp tiền

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của BDSwiss là một quy trình đơn giản. Bạn sẽ cần đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng, chọn tài khoản mà bạn muốn nạp tiền, nhấp vào tùy chọn nạp tiền và chọn phương thức nạp tiền mong muốn. Sau đó, bạn sẽ làm theo các hướng dẫn để điền vào tất cả các trường được hiển thị cho bạn.

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.