BDSwiss

Rút tiền

Rút tiền

BDSwiss đặt mục tiêu giúp bạn rút tiền một cách dễ dàng và thoải mái. Chúng tôi luôn luôn đặt mục tiêu cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, vì vậy chúng tôi tìm cách xử lý mọi yêu cầu rút tiền được thực hiện trong vòng 24 giờ.

* Các giao dịch rút tiền tuân thủ yêu cầu cụ thể như được phản ánh trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi

Điều kiện

Một giao dịch rút tiền chỉ được chấp nhận nếu giấy tờ phù hợp được cung cấp để tài khoản giao dịch của khách hàng được xác minh đầy đủ. Các giao dịch rút tiền phải được thực hiện sử dụng cùng phương thức được sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của bạn, có nghĩa là chúng phải được chuyển tới tài khoản xuất phát.

Rút tiền

Việc rút tiền khỏi tài khoản giao dịch của BDSwiss là một quy trình đơn giản. Bạn sẽ cần đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng, chọn tài khoản mà bạn muốn rút tiền, nhấp vào tùy chọn rút tiền và sau đó làm theo hướng dẫn để điền vào tất cả các trường được hiển thị cho bạn.

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.