BDSwiss

Listahan ng Asset ng Mga Indise para sa CFD/Forex Black Account

Ang mga indise ay mga kombinasyon ng iba’t-ibang underlying assets na may mga katulad na katangian. Bilang halimbawa, ang DAX ay binubuo ng 30 sa pinakamalalaking sapi na kinakalakal sa Frankfurt Stock Exchange, habang ang S&P 500 ay kumakatawan sa 500 sa pinakamahahalagang sapi na kinalakal sa NYSE o sa NASDAQ. Pinahihintulutan ka ng CFDs na kalakalin ang mga kombinasyong ito, na hindi mo kailangang bilhin ang kanilang underlying assets nang isa-isa.INDICES Leverage (Margin Requirement) Units Per Lot Point Value Per Lot Commision USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size
US30 1% 1 0.01 0 1 50
NAS100 1% 1 0.01 0 1 50
SPX500 1% 1 0.01 0 1 50
AUS_200 1% 1 0.01 aud 0 1 50
FRA_40 1% 1 0.01 eur 0 1 50
EUR_50 1% 1 0.01 eur 0 1 50
GBR_100 1% 1 0.01 gbp 0 1 50
GER_30 1% 1 0.01 eur 0 1 50
ESP_35 1% 1 0.01 eur 0 1 50
SUI_20 1% 1 0.01 chf 0 1 50
NED_25 1% 1 0.01 eur 0 1 50
HKG_50 1% 1 0.01 hkd 0 1 50

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.