BDSwiss

Listahan ng Asset ng Mga Indise para sa CFD/Forex Basic Account

Ang mga indise ay mga kombinasyon ng iba’t-ibang underlying assets na may mga katulad na katangian. Bilang halimbawa, ang DAX ay binubuo ng 30 sa pinakamalalaking sapi na kinakalakal sa Frankfurt Stock Exchange, habang ang S&P 500 ay kumakatawan sa 500 sa pinakamahahalagang sapi na kinalakal sa NYSE o sa NASDAQ. Pinahihintulutan ka ng CFDs na kalakalin ang mga kombinasyong ito, na hindi mo kailangang bilhin ang kanilang underlying assets nang isa-isa.INDICES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short (%) Swap Long (%) Average Spreads
AUS_200 1% 1.0 0.01 AUD 2.00 1.0 50.0 -0.145 -3.455 1.65
ESP_35 1% 1.0 0.01 EUR 2.00 1.0 50.0 -2.169 -1.431 6.00
EUR_50 1% 1.0 0.01 EUR 2.00 1.0 50.0 -2.169 -1.431 1.32
FRA_40 1% 1.0 0.01 EUR 2.00 1.0 50.0 -4.169 -2.431 1.04
GBR_100 1% 1.0 0.01 GBP 2.00 1.0 50.0 -3.527 -4.073 0.99
GER_30 1% 1.0 0.01 EUR 2.00 1.0 50.0 -3.169 -2.431 0.65
HKG_50 1% 1.0 0.01 HKD 2.00 1.0 50.0 -4.0 -3.45 2.85
NAS100 1% 1.0 0.01 USD 2.00 1.0 50.0 -4.1706 -3.2694 0.86
SPX500 1% 1.0 0.01 USD 2.00 1.0 50.0 -4.1706 -3.2694 0.35
US30 1% 1.0 0.01 USD 2.00 1.0 50.0 -4.1706 -3.2694 2.08

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.