BDSwiss

Listahan ng Asset ng Mga Indise para sa CFD/Forex Basic Account

Ang mga indise ay mga kombinasyon ng iba’t-ibang underlying assets na may mga katulad na katangian. Bilang halimbawa, ang DAX ay binubuo ng 30 sa pinakamalalaking sapi na kinakalakal sa Frankfurt Stock Exchange, habang ang S&P 500 ay kumakatawan sa 500 sa pinakamahahalagang sapi na kinalakal sa NYSE o sa NASDAQ. Pinahihintulutan ka ng CFDs na kalakalin ang mga kombinasyong ito, na hindi mo kailangang bilhin ang kanilang underlying assets nang isa-isa.INDICES Average Spread (in Points) Leverage (Margin Requirement) Units Per Lot Point Value Per Lot Commision USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size
US30 300 1% 1 0.01 2 1 50
NAS100 200 1% 1 0.01 2 1 50
SPX500 40 1% 1 0.01 2 1 50
AUS_200 400 1% 1 0.01 aud 2 1 50
FRA_40 100 1% 1 0.01 eur 2 1 50
EUR_50 150 1% 1 0.01 eur 2 1 50
GBR_100 100 1% 1 0.01 gbp 2 1 50
GER_30 100 1% 1 0.01 eur 2 1 50
ESP_35 500 1% 1 0.01 eur 2 1 50
SUI_20 400 1% 1 0.01 chf 2 1 50
NED_25 20 1% 1 0.01 eur 2 1 50
HKG_50 500 1% 1 0.01 hkd 2 1 50

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.