BDSwiss

CFD/Forex Basic Account Indices Asset List

Chỉ số là thành phần của nhiều tài sản cơ sở có các đặc tính tương tự. Ví dụ, DAX bao gồm 30 cổ phiếu lớn nhất được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt, trong khi S&P 500 đại diện cho 500 cổ phiếu quan trọng nhất được giao dịch trên sàn NYSE hoặc NASDAQ. CFD cho phép bạn giao dịch những thành phần này, mà không có sự nhạt nhẽo của việc phải mua tài sản cơ sở của họ từng phần một.INDICES Average Spread (in Points) Leverage (Margin Requirement) Units Per Lot Point Value Per Lot Commision USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size
US30 300 1% 1 0.01 2 1 50
NAS100 200 1% 1 0.01 2 1 50
SPX500 40 1% 1 0.01 2 1 50
AUS_200 400 1% 1 0.01 aud 2 1 50
FRA_40 100 1% 1 0.01 eur 2 1 50
EUR_50 150 1% 1 0.01 eur 2 1 50
GBR_100 100 1% 1 0.01 gbp 2 1 50
GER_30 100 1% 1 0.01 eur 2 1 50
ESP_35 500 1% 1 0.01 eur 2 1 50
SUI_20 400 1% 1 0.01 chf 2 1 50
NED_25 20 1% 1 0.01 eur 2 1 50
HKG_50 500 1% 1 0.01 hkd 2 1 50

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.