BDSwiss

CFD/Forex Basic Account Indices Asset List

Chỉ số là thành phần của nhiều tài sản cơ sở có các đặc tính tương tự. Ví dụ, DAX bao gồm 30 cổ phiếu lớn nhất được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt, trong khi S&P 500 đại diện cho 500 cổ phiếu quan trọng nhất được giao dịch trên sàn NYSE hoặc NASDAQ. CFD cho phép bạn giao dịch những thành phần này, mà không có sự nhạt nhẽo của việc phải mua tài sản cơ sở của họ từng phần một.INDICES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short (%) Swap Long (%) Average Spreads
AUS_200 1% 1.0 0.01 AUD 2.00 1.0 50.0 -0.145 -3.455 1.65
ESP_35 1% 1.0 0.01 EUR 2.00 1.0 50.0 -2.169 -1.431 6.00
EUR_50 1% 1.0 0.01 EUR 2.00 1.0 50.0 -2.169 -1.431 1.32
FRA_40 1% 1.0 0.01 EUR 2.00 1.0 50.0 -4.169 -2.431 1.04
GBR_100 1% 1.0 0.01 GBP 2.00 1.0 50.0 -3.527 -4.073 0.99
GER_30 1% 1.0 0.01 EUR 2.00 1.0 50.0 -3.169 -2.431 0.65
HKG_50 1% 1.0 0.01 HKD 2.00 1.0 50.0 -4.0 -3.45 2.85
NAS100 1% 1.0 0.01 USD 2.00 1.0 50.0 -4.1706 -3.2694 0.86
SPX500 1% 1.0 0.01 USD 2.00 1.0 50.0 -4.1706 -3.2694 0.35
US30 1% 1.0 0.01 USD 2.00 1.0 50.0 -4.1706 -3.2694 2.08

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.