• 1+
  TRIỆU
  TÀI KHOẢN
  ĐÃ ĐĂNG KÝ
 • 30+
  TỶ
  KHỐI LƯỢNG FX
  MỖI THÁNG
 • 10,2+
  TRIỆU
  GIAO DỊCH ĐƯỢC XỬ LÝ HÀNG NĂM