BDSwiss

Định nghĩa và Giải thích về các Chỉ báo Kỹ thuật

Hướng dẫn để hiểu và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất

  • RSI – Chỉ số Sức mạnh Tương đối
  • Chỉ số Có hướng Trung bình
  • Chỉ báo SAR dạng parabôn
  • Đường trung bình Động Hội thụ và Phân kỳ (MACD)
  • Dải Bollinger®
  • Đường trung bình Động Tuyến tính Có trọng số
  • Đường trung bình Động Số mũ
  • Đường trung bình Động Đơn giản
  • Chỉ báo dao động Stochastic


Vẫn chưa đăng ký?
Mở Tài khoản để Truy cập MIỄN PHÍ

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.