BDSwiss

General terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS – BDS LTD

May 2020

Download the latest version of our
General Terms & Conditions BDS

GENERAL RISK DISCLOSURE – BDS LTD

May 2020

Download the latest version of our
General Risk Disclosure Statement

RAW ACCOUNTS TERMS AND CONDITIONS

May 2020
Please note that the Company has discontinued Raw subscription accounts as of 15.4.2020.

Download the latest version of our
Raw Account subscription T&C

CLIENT AGREEMENT

May 2020

Download the latest version of our
General Terms & Conditions for Binary Options

IB TERMS & CONDITIONS – BDS LTD

May 2020

Download the latest version of our
IB Terms & Conditions

MASTER INTRODUCING BROKER TERMS AND CONDITIONS – BDS LTD

May 2020

Download the latest version of our
Master IB agreement

AFFILIATION AGREEEMENT – BDS LTD

May 2020

Download the latest version of our
Affiliation Agreement

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.