• 1+

  ล้าน
  บัญชีที่
  ลงทะเบียนแล้ว

 • 10+

  พันล้าน
  ปริมาณการเทรด FX
  ต่อเดือน

 • 9,6+

  ล้าน
  รายการธุรกรรม
  รายปี