LIVE TRADING ALERTS
คู่ การดำเนินการ สถานะ ราคาเข้า จุดตัดขาดทุน Take Profit คอมเม้นต์
USDJPY ขาย Active 114.27 114.88 110   เทรดตอนนี้เลย
EURUSD ซื้อ Get Ready 1.770 1.17 1.24   เทรดตอนนี้เลย
USOIL ซื้อ Active 57.87 57 62   เทรดตอนนี้เลย
GBPUSD ซื้อ Active 1.3380 1.33 1.3670   เทรดตอนนี้เลย
EURNZD ซื้อ Get Ready 1.7050 1.6950 1.75   เทรดตอนนี้เลย

ข้อปฏิเสธการรับผิด: เนื้อหาของเอกสารนี้และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ BDSwiss Holding PLC ส่งมอบให้ ไม่ควรมีการตีความไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งอย่างชัดเจนหรือโดยนัย ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอแนะ หรือคำชี้แนะในกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทางการเงิน และไม่มีเจตนาที่จะให้เป็นพื้นฐานที่เพียงพอในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ข้อมูล มุมมอง หรือความคิดเห็นใดๆ ที่นำเสนอในเอกสารนี้ได้รับมาหรือได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ BDSwiss Research Department เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ BDSwiss ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูล BDSwiss จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลและตัวเลขนี้ เนื้อหาจะมาจาก BDSwiss Research ข้อมูลและตัวเลขที่อยู่ในนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นหลังเท่านั้นและไม่ได้ระบุว่าเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์หรือครบถ้วน สำหรับข้อปฏิเสธการรับผิดฉบับเต็ม โปรดคลิกที่นี่


LATEST CLOSED ALERTS
เวลาปิด คู่ การดำเนินการ ราคาเข้า ราคาจุดตัดขาดทุน ราคาจุดทำกำไร การเทรดที่สำเร็จ
04/08/2017 5:05 pm USDJPY ซื้อ 110   111
10/08/2017 3:07 pm EURUSD ขาย 1.1875      
14/08/2017 4:33 pm USDCHF ซื้อ 0.96   0.9690
15/08/2017 2:30 pm USDJPY ขาย 110 110.66  
16/08/2017 4:01 pm DAX ซื้อ 12073   12300
23/08/2017 9:52 am GBPUSD ขาย 1.3035   1.28
29/08/2017 11:01 am DAX(GER_30) ซื้อ 12150 12075  
15/09/2017 3:22 pm NZDUSD ขาย 0.7310   0.72
27/09/2017 1:36 pm Gold (XAUUSD) ซื้อ 1307 1292  
02/10/2017 10:15 am DAX(GER_30) ซื้อ 12700 12900  
13/10/2017 12:00 am EURAUD ซื้อ 1.5120 1.5070  
24/10/2017 8:13 am NZDUSD ขาย 0.7132   0.70
26/10/2017 2:49 pm ESP_35 ขาย 10212 10350  
26/10/2017 10:04 pm AMZN ซื้อ 970   1055
03/11/2017 1:31 pm EURUSD ซื้อ 1.1606   1.1664
16/11/2017 7:13 am GBPUSD ขาย 1.3104 1.3188  
17/11/2017 12:00 am NZDUSD ขาย 0.7132   0.68
29/11/2017 4:24 pm BTCUSD ซื้อ 8215   10000

ข้อปฏิเสธการรับผิด: เนื้อหาของเอกสารนี้และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ BDSwiss Holding PLC ส่งมอบให้ ไม่ควรมีการตีความไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งอย่างชัดเจนหรือโดยนัย ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอแนะ หรือคำชี้แนะในกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทางการเงิน และไม่มีเจตนาที่จะให้เป็นพื้นฐานที่เพียงพอในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ข้อมูล มุมมอง หรือความคิดเห็นใดๆ ที่นำเสนอในเอกสารนี้ได้รับมาหรือได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ BDSwiss Research Department เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ BDSwiss ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูล BDSwiss จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลและตัวเลขนี้ เนื้อหาจะมาจาก BDSwiss Research ข้อมูลและตัวเลขที่อยู่ในนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นหลังเท่านั้นและไม่ได้ระบุว่าเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์หรือครบถ้วน สำหรับข้อปฏิเสธการรับผิดฉบับเต็ม โปรดคลิกที่นี่