BDSwiss

CFD/Forex Basic Account Crypto Asset ListCRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 242.04
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 214.04
BTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 31652.60
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 257.00
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 8.39
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.1183
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 39.61
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 37.32
ETHJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 1821.19
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 40.14
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.0390
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 5.88
LTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 825.08
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 5.95
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 1.65
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.3743
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.00308
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 5.56
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.02276
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 9.10

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.