BDSwiss

CFD/Forex Basic Account Tiền điện tử Asset ListCRYPTO Average Spread Margin Requirement % Swap Short % Swap Long % Min Trade Size Max Trade Size Pt value per lot
BTCUSD 2000 20 -30 -30 0.01 1 0.01
BTCEUR 2000 20 -30 -30 0.01 1 0.01
mini BTCUSD 2000 20 -30 -30 0.01 100 0.0001
mini BTCEUR 2000 20 -30 -30 0.01 100 0.0001
LTCUSD 100 20 -30 -30 0.01 1 0.01
LTCEUR 100 20 -30 -30 0.01 1 0.01
ETHUSD 250 20 -30 -30 0.01 1 0.01
ETHEUR 250 20 -30 -30 0.01 1 0.01

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.