BDSwiss

CFD/Forex Basic Account Tiền điện tử Asset ListCRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short (%) Swap Long (%) Average Spreads
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 190.54
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 168.11
BTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 24373.71
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 193.01
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 8.23
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.1179
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.54
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 35.48
ETHJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1554.80
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.61
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.0384
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.63
LTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 790.51
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.65
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1.61
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.3686
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.00303
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.24
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.02247
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 8.93

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.