BDSwiss

CFD/Forex Basic Account Tiền điện tử Asset ListCRYPTO Margin Requirement % Swap Short % Swap Long % Min Trade Size Max Trade Size Pt value per lot
BTCUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
BTCEUR 20 -30 -30 0.01 1 0.01
LTCUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
LTCEUR 20 -30 -30 0.01 1 0.01
ETHUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
ETHEUR 20 -30 -30 0.01 1 0.01
BCHUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
DASHUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
NEOUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
XMRUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
ZECUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
BTCGBP 20 -30 -30 0.01 1 0.01
ETHGBP 20 -30 -30 0.01 1 0.01
EOSUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
IOTAUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
OMGUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
XRPUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
TRXUSD 20 -30 -30 0.01 1 0.01
BTCJPY 20 -30 -30 0.01 1 0.01
LTCJPY 20 -30 -30 0.01 1 0.01
ETHJPY 20 -30 -30 0.01 1 0.01

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.