BDSwiss

CFD/Forex Black Account Commodities Asset List

Nguyên liệu thô, còn được gọi là hàng hóa, là những hàng hoá có thể giao dịch có hình thức vật chất thực tế. Chúng bao gồm các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim cũng như năng lượng như dầu và khí thiên nhiên. CFD cho phép bạn giao dịch nguyên liệu thô mà không cần lo lắng về việc lưu trữ hàng hóa thực tế.COMMODITIES Average Spread (in Points) Leverage (Margin Requirement) Units Per Lot Point Value Per Lot Commision USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size
XAUUSD 22 0.5% 100 1 0 0.01 50
XAUEUR 46 0.5% 100 1 eur 0 0.01 50
XAGUSD 56 1% 100 0.1 0 0.01 50
XPTUSD 373 1% 100 1 0 0.01 50
USOIL 55 1% 100 0.1 0 0.01 50
CL_BRENT 74 1% 100 0.1 0 0.01 50
NGAS 176 10% 100 0.01 0 0.01 50

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.