BDSwiss

CFD/Forex Black Account Commodities Asset List

Nguyên liệu thô, còn được gọi là hàng hóa, là những hàng hoá có thể giao dịch có hình thức vật chất thực tế. Chúng bao gồm các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim cũng như năng lượng như dầu và khí thiên nhiên. CFD cho phép bạn giao dịch nguyên liệu thô mà không cần lo lắng về việc lưu trữ hàng hóa thực tế.COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -15% -27.936% 0.214
NGAS 10% 100.0 0.01 USD 0.00 0.01 50.0 -1% -6.688% 0.0188
USOIL 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -33% -59% 0.220
XAGUSD 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -5 pts -25 pts 0.053
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 -5 pts -5.8 pts 0.94
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -1.5 pts -8.2 pts 0.92
XPDUSD 1% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -1 pts -11 pts 8.84
XPTUSD 1% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -1 pts -11 pts 3.82

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.