BDSwiss

CFD/Forex Black Account Tiền điện tử Asset ListCRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short (%) Swap Long (%) Average Spreads
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 192.30
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 192.30
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 170.07
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 170.07
BTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 24678.92
BTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 24678.92
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 196.44
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 196.44
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 8.30
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 8.30
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.1181
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.1181
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.83
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.83
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 35.75
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 35.75
ETHJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1593.03
ETHJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1593.03
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.98
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.98
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.0389
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.0389
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.65
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.65
LTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 793.71
LTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 793.71
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.68
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.68
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1.61
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1.61
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.3659
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.3659
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.00304
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.00304
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.30
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.30
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.02277
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.02277
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 9.08
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 9.08

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.