BDSwiss

Trading Accounts

BDSwiss currently offers two main account types: Basic and Black. Our account types have been created to cater for the needs of different traders. Access the world of online trading and benefit from some of the best trading conditions in the industry.

* Để biết thêm thông tin về Tài khoản Black, vui lòng nhấp vào đây để yêu cầu Gọi lại Miễn phí
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.