Hỗ trợ Nhà giao dịch từ trên 180 Quốc gia

 • 84+
  TỶ
  KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH MỖI THÁNG
 • 1,5+
  TRIỆU
  TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ
 • 56+
  TRIỆU
  GIAO DỊCH ĐƯỢC XỬ LÝ HÀNG NĂM
*Số liệu dựa trên hoạt động tính tới năm hiện tại của Tập đoàn BDSwiss (cập nhật lần cuối vào cuối quý 2 năm 2020)